Business Process Outsourcing

Usługi interim menedżera

Tego rodzaju współpraca nakierowana jest na osiągnięcie konkretnych, ustalonych przez strony rezultatów biznesowych

Specyficzną odmianą tej formy współpracy jest uzupełnienie zasobów kadrowych z wykorzystaniem przepisów Kodeksu Cywilnego o zleceniu [art. 734 K.C.].

W tym przypadku zasoby kadrowe Przedsiębiorcy są uzupełnione o niezbędne kompetencje zespołu przez osobę fizyczną (Interim Managera), a tego rodzaju współpraca nakierowana jest na osiągnięcie konkretnych, ustalonych przez strony rezultatów biznesowych.

Najważniejszym aspektem pracy Interim Managera jest podniesienie wartości organizacji w danym obszarze i realizacja konkretnego celu. Praca takiej osoby jest podobna do pracy wynajętego zewnętrznego eksperta świadczącego usługę, różnica polega przede wszystkim na zakresie obowiązków, najczęściej zewnętrzny ekspert spełnia rolę doradcy, a decyzje podejmowane są przez kierownictwo Przedsiębiorcy go zatrudniającego, w przypadku IM mamy do czynienia najczęściej z pełnym przekazaniem sterów za dany odcinek pracy i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Osoba fizyczna wykonująca tego rodzaju zlecenie, staje się podwykonawcą w ramach umowy ze Zleceniodawcą na wykonanie określonego rodzaju czynności prawnych, tym samym umowa nazywana często umową leasingu jest w istocie umową zlecenia, w ramach której strony umawiają się, że usługa będzie zrealizowana przez konkretnego wybranego podwykonawcę [eksperta w danej dziedzinie] za co Zleceniobiorca otrzyma stosowne wynagrodzenie.